Hackni
ENVELOPU

Vybuduj jedinečný univerzitní kampus v Olomouci


Hackathon zaměřený na inovace a budování identity olomouckého kampusu Envelopa

Oblasti

 • Digitalizace
 • Mapování
 • Kreativita
 • Udržitelnost
 • Modernizace
 • Business

Termín

Pátek 9. 10. – Neděle 11. 10. 2020

Katedra geoinformatiky | 17. listopadu 50,  Olomouc | hlavní část hackathonu

Pevnost poznání | 17. listopadu 7, Olomouc | závěrečná prezentace a vyhlášení

Registruj se

Ceny a benefity

 • 10 000 Kč – 5 000 Kč – 3 000 Kč pro týmy na prvních třech místech
 • Kredity za doplňující předmět pro studenty UPOL
 • Mentorské konzultace a přednášky s experty
 • Po hackathonu podpora perspektivních projektů (nejen vítězných) a možnost budoucí spolupráce
 • Další zajímavé ceny pro všechny účastníky (merchandise, poukazy na vstupy a různé atrakce ve městě Olomouc, hmotné dárky od partnerů, a mnoho dalších)

Zájmová lokalita

Co je hackathon?

Hackathon je krátkodobá tematická akce zaměřená na hledání nových, inovativních řešení v rámci stanovených oblastí. Účastníci hackathonu pracují v týmech a na základě vlastní iniciativy a nápadu navrhují řešení některé ze zadaných výzev nebo sestavují vlastní inovativní řešení za pomoci zkušených lektorů. Na závěr celé akce každý tým představí svůj projekt před odbornou komisí, která vybere vítěze. Kromě finančních a věcných cen jsou nejlepší řešení podpořeny k jejich praktické realizaci.

Jak hackathon probíhá?

Akce s názvem Hackni Envelopu je 48hodinový hackathon zaměřený na inovace a budování identity olomouckého kampusu Envelopa v bezprostředním okolí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Pevnosti poznání, Bezručových sadů a Rozária. Účastníci se nejprve seznámí s pravidly, tematickými oblastmi a výzvami. Následuje představení nápadů a formování týmů. Během 48 hodin vytvoří týmy vlastní projekt, který odprezentují odborné porotě sestavené z expertů každé z představených výzev. Výsledkem by měl být ideálně funkční prototyp, betaverze, podnikatelský plán apod., a to s důrazem na business potenciál, realizovatelnost, technické provedení, míru invence, vtip a celkový přínos kampusu Envelopa.

Co je cílem akce Hackni Envelopu?

 • Propagovat moderní olomoucký kampus Envelopa, včetně jeho zajímavého okolí
 • Přispět k rozvoji městského prostoru a potenciálu města Olomouc
 • Podpořit inovativní nápady formou:
  • motivační finanční odměny
  • předání know-how
  • získání kreditů z doplňujícího předmětu (pro studenty)
 • Propagovat moderní studijní a profesní obory s důrazem na interdisciplinaritu
 • Propojit akademickou, státní a veřejnou sféru
 • Podpořit vznik a rozvoj životaschopných projektů, zejména těch s potenciálem komerčního využití a geneze nových firem (startupů)
 • Poskytnutí zázemí pro zrod inovativních řešení
 • Užít si zábavný a produktivní víkend!

Proč se přihlásit?

 • Setkáte se s novými lidmi, kteří mají chuť na zkvalitnění prostředí kolem sebe
 • Díky práci na reálných projektech přispějete k inovacím v rámci Smart city Olomouc
 • Odborní mentoři vám odhalí know-how nezbytné k úspěchu vašeho projektu
 • Máte jistotu, že 48 hodin na akci Hackni Envelopu strávíte smysluplně a vaše práce bude oceněna
 • Zažijete spoustu zábavy, ale i tvrdé práce, a nemine vás ani příliv nové energie, inspirace a kreativity
 • O vašem řešení výzvy se dozví nejen veřejnost, ale i lidé, kteří vás mohou dále posunout ve studiu i životě
 • V případě výhry se pro vás rozdělí finanční odměny ve výši až 10 000 Kč – 5 000 Kč – 3 000 Kč pro první tři místa a mnoho dalších materiálních cen od našich partnerů.

Oblasti

Týmy nemusí nevyhnutelně zaměřit svůj projekt jen do jedné oblasti, můžou se vzájemně kombinovat

Digitalizace

Chcete vytvořit aplikaci, hrajete si s virtuální realitou, umíte automatizovat procesy, které se doposud dělali zdlouhavě manuálně, nebo vás napadá absolutně něco digitálně jiného? Oblast je šitá na míru právě pro takové IT duše, co si kladou  podobné otázky a výzvy.

Mapování

Procházíte se po Envelopě a vidíte věci kolem sebe jako puntíky v mapě? Říkate si, jo, tohle by stálo za to zmapovat? No tak se do toho můžete zrovna i pustit. 

Kreativita

Nudí vás okolí kolem vás, ale věděli byste jak ho oživit? Chtělo by to nějakou street art stěnu, sochu, pravidelnou akci v parku nebo něco jiného, hezkého, že ano? Kreativitě se meze nekladou.

Udržitelnost

Udržitelnost jako praktická schopnost uspokojit základní potřeby dneška bez toho, aby byla zničena budoucnost dalších generací, je velice důležitá. Každý příspěvek ke zvýšení udržitelnosti našeho okolí se počítá. 

Modernizace

Spousta objektů, míst a prostor (nejen) v areálu Envelopa by si zasloužili projít modernizací. Návrhů je vždy spousta, a jen málo z nich se dočká úspěšné modernizace.. Buďte tím, který modernizuje aspoň kousek světa. 

Business

Dobrý podnikatelský záměr nemůže být nikdy špatný. Máte vizi s realizovatelným business plánem, která by se mohla uchytit a líbit? Že to chce jenom doladit detaily a maličko popostrčit? Berte to tedy jako popostrčení a detaily doladíme na místě.

Příklady projektů

 • Interaktivní aplikace Přírodovědecké fakulty UP (Digitalizace)
 • Otevřené datové sady a jejich přímé aplikace (Digitalizace, Mapování, Modernizace)
 • Veřejně dostupné prostory pro street art (Kreativita, Modernizace)
 • Návrh využití brownfieldů v kampusu (Modernizace, Udržitelnost, Business)
 • Hledání nových možností pro rozvoj Smart City Olomouc (Modernizace, Udržitelnost, Business)
 • Netradiční bistro, služby pro uživatele kampusu, či jiný životaschopný podnikatelský záměr v lokalitě, který zatraktivní prostor a zároveň si na svůj provoz dokáže vydělat (Kreativita, Modernizace, Business)

Navrhované projekty organizátorů

Navrhované projekty nejsou povinné, každý tým může přijít s vlastním nápadem a řešením

Statutární město Olomouc
 • Řešení problému parkování v oblasti kampusu Envelopa
 • Inovace a revitalizace prostor města s využitím otevřených dat
Přírodovědecká fakulta UP
 • Inovace budov a okolí Přírodovědecké fakulty UP
 • Mobilní aplikace pro studenty a návštěvníky fakulty a jejího okolí
Katedra geoinformatiky UP
 • Zmapování areálu (i toho,  co “obyčejné oči” nevidí)
 • Tvorba virtuální prohlídky kampusu
Pevnost Poznání
 • Modernizace záplavového modelu Olomouce na Pevnosti Poznání
 • Návrh využití a obnova areálu korunní pevnůstky
CzechInvest
 • Životaschopný a udržitelný projekt
 • Inovativní podnikatelský záměr v kampusu
Czechitas
 • Proměna brownfieldu v Czechitas house Olomouc na unikátní prostory – od Udržitelnosti, přes Modernizaci až po Kreativitu a Digitalizaci 
 • IT advisor nejen pro studentky UP – jak přiblížit IT možnosti, aktivity a akce PřF a dalších vzdělávacích institucí všem v kampusu Envelopa

Kritéria hodnocení

Základní zadání: konkrétní inovace týkající se areálu olomouckého kampusu Envelopa 

Inovace: myšlenka, originalita, inovativnost řešení

Tým: projektový tým, interdisciplinarita/multioborovost

Business: business potenciál, realizovatelnost a životaschopnost projektu

Zpracování: technická stránka projektu – kvalita zpracování

Prezentace: samotná forma prodeje vlastního produktu skrz prezentaci porotě

Předběžný program

Pátek 9. 10. 2020

14:00 Registrace, otevření venue

15:00 Přivítání, představení akce a partnerů

15:15 Organizační záležitosti, představení pravidel a dostupného vybavení (KGI)

15:30 Představení oblastí, prezentace výzev partnery (KGI)

16:30 Představení účastníků nebo týmů (KGI)

17:00 Komentovaná prohlídka kampusu, představení vizí a finalizace tvorby týmů 

18:00 Začátek hackování – konečná nominace týmů  (KGI)

18:30 Večeře 

19:00 – … night hack – volitelné

Sobota 10. 10. 2020

… – 7:59 …night hack – volitelné

8:00 Snídaně

10:00 Mentorské kolečko 1

12:00 Oběd

13:00 Mentorské kolečko 2

15:30 Prezentace dosavadního postupu

16:30 Workshopy

18:30 Večeře

19:00 – … night hack – volitelné

Neděle 11. 10. 2020

… – 7:59 …night hack – volitelné

8:00 Snídaně

10:00 Mentorské kolečko 3

12:00 Oběd

13:00 Mentorské kolečko 4

15:30 Konec hackování

16:00 Prezentace výsledných projektů před porotou (Pevnost Poznání)

18:00 Vyhlášení výsledků (Pevnost Poznání)

19:00 společenské posezení a ukončení Hackathonu (Pevnost Poznání)

Mentoři

Jména mentorů budeme postupně zvěřejňovat

Kontakt

Jakub Koníček
jakub.konicek@upol.cz
Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci