KDYŽ DATA PROMLUVÍ

PŘEDSTAV SVOU VIZI OLOMOUCKÉHO REGIONU

Třídenní hackathon zaměřený na originální nápady vedoucí ke zlepšení kvality života

více informací


Třídenní hackathon zaměřený
na originální nápady vedoucí ke zlepšení kvality života

Termín: 20.22. 10. 2023

Místo: Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci


moderní veřejný prostor, rozvoj měst, udržitelný region

inovativní řešení s podporou otevřených dat

mobilita, bezpečnost, infrastruktura, životní prostředí, udržitelnost, kultura, kreativita, business

aplikace, projekt, model, analýza, mapa, myšlenka, plán

O čem je hackathon?

Jedná se o 48-hodinovou intenzivní kreativní událost zaměřenou na tvorbu originálních nápadů vedoucích ke zlepšení kvality života v olomouckém regionu. Úkolem účastníků bude v týmu, nebo samostatně, pod dohledem zkušených mentorů a za pomoci dodaných otevřených dat, navrhnout, vytvořit a odprezentovat vlastní, nebo předpřipravené, kreativní řešení zasazené do různých tematických oblastí (např. mobilita, bezpečnost, infrastruktura, životní prostředí, udržitelnost, kultura). Cílem akce je nápad přetavit do co nejvhodnější podoby (např. mapa, analýza, aplikace), nebo alespoň zpracovat koncept (betaverzi) navrhovaného řešení s budoucím dopracováním. 

Akce si klade za cíl nalákat nejen IT experty, ale též odborníky, studenty nebo nadšence napříč všemi obory s důrazem na interdisciplinaritu. Očekávají se tedy nejen rize technické projekty, ale také řešení v podobě konceptů, plánů, hodnocení nebo analýz.

Jak to bude probíhat?

Účastníci budou nejprve seznámeni s pravidly, otevřenými daty a nabízenými tématy. Následně začnou pracovat na tvorbě vlastních nápadů pod vedením zkušených mentorů. Ti budou týmům k dispozici v rámci celé akce. Pro účastníky jsou připraveny zajímavé tematické expertní workshopy, které jim pomohou v rámci různých aspektů řešení jejich projektů. Během 48 hodin vytvoří týmy vlastní projekt, který odprezentují odborné porotě.

 Co je cílem tohoto hackathonu?

Ukázat potenciál zpřístupňování datových sad veřejnosti formou opendat

Podpořit podnikavost u mladých vzdělaných lidí

Generovat nové podnikatelské projekty s business potenciálem

Propagovat spolupráci mezi technickými a humanitními obory

Vytvořit nápady, jejichž realizace pomůže zlepšit kvalitu života v regionu

Propojit akademickou a podnikatelskou sféru společně s veřejnou správou a samosprávou

Vytvořit analýzu, mapu, aplikaci nebo model (i ve formě prototypu nebo nápadu)  a to s důrazem na business potenciál, realizovatelnost, technické provedení, míru invence, vtip a celkový přínos projektu.

Užít si zábavný a produktivní víkend, ze kterého si můžete odnést nejen nové znalosti a dovednosti, ale i přátelé, zajímavé kontakty a věcné i finanční ceny  🙂

Proč se přihlásit?

Setkáš se s novými lidmi, kteří mají chuť pracovat na řešení výzev současnosti.

Díky práci na projektech přispěješ k řešení reálných problémů.

Protože ti po celou dobu akce budou k ruce odborní mentoři, získáš cennou zpětnou vazbu na svůj výkon.

Máš jistotu, že 48 hodin na hackathonu strávíš smysluplně. Zažiješ spoustu zábavy, ale i tvrdé práce, a nemine tě ani příliv nové energie, inspirace a kreativity.

O tvém řešení výzvy se dozví nejen veřejnost, ale i lidé, kteří tě mohou dále posunout

V případě výhry na tebe čeká některá z cen v celkové hodnotě převyšující 100 000 Kč


Vyber si jedno z témat nebo vymysli své vlastní

Energetická spotřeba Univerzity Palackého v Olomouci
Optimalizace cyklotras města Olomouc
Obce Olomouckého kraje – kde žít, kde investovat?
Atraktivita Olomouckého kraje v oblasti vědy, výzkumu a inovací
Vlastní téma

Vítězné týmy


1. místo
UrbanMinds Olomouc
Kde Olomouc vzkvétá a proč?

2. místo
HackPES
Udržitelný rozvrh

3. místo
KA
Aplikace myceliárních simulací

Cena ICOK
za nejlepší business potenciál
SustainaTech
Index vhodnosti instalace vertikálních solárních panelů

Cena PŘF UP
za nejlepší čistě studentský tým
SustainaTech
Index vhodnosti instalace vertikálních solárních panelů

Organizátoři

© 2023 KGI UP | admin

autor vizuálního stylu Tomáš Motal