Co je Idea Sprint a Hackathon?

Hackathon je jednorázová tematická akce zaměřená na hledání nových, inovativních řešení v rámci stanovených oblastí. Účastníci pracují v týmech a na základě své iniciativy a nápadu navrhují vlastní inovativní řešení v návaznosti na zadané výzvy za pomoci zkušených mentorů. V závěru akce každý tým představí svůj projekt/koncept před odbornou komisí, která vybere vítěze. Kromě získání věcných cen budou moci zajímavé projekty navázat další spolupráci s organizátory a partnery akce a posunout se tak směrem k praktické realizaci svého záměru. Vzhledem k aktuální situaci a online podobě akce jsme zvolili kratší verzi hackathonu, která bude více o konceptech, myšlenkách a nápadech, než-li o tvrdém „hackování“. Nazvali jsme ji Idea Sprint.

Jak idea sprint probíhá?

12hodinový Idea Sprint je zaměřený především na data a jejich vizualizaci v kontextu současných globálních výzev – klimatickou změnu a pandemii (ať už covid-19, nebo nemocí obecně, kterým je potřeba předcházet). Účastníci se nejprve seznámí s pravidly, tematickými oblastmi a výzvami. Bude následovat brainstorming prvních nápadů a formování týmů. Během 12 hodin vytvoří týmy vlastní koncept, který odprezentují odborné porotě. Vzhledem k charakteru a délce akce neočekáváme funkční prototyp či beta-verzi, ale např. rozpracovaný koncept, model či podnikatelský plán apod., a to s důrazem na business potenciál, realizovatelnost, míru invence, společenský přínos ale také multioborovost.


Tematické oblasti a výzvy

Klimatická změna

Pandemie


Data

Potrpíš si na faktech podložených konkrétními daty? Vytáčí tě, když jsou informace prezentovány chybně, neefektivně nebo dokonce v zavádějící podobě? Máš nápad a víš jak to udělat lépe, efektivněji nebo v hezčí formě? Pak je datová výzva zaměřená právě na analýzu a vizualizaci přesně pro tebe! Je na tobě, jestli se zaměříš na řešení klimatické změny nebo pandemická data. Podstatné je, že svou trochou přispěješ k řešení nebo osvětě těchto aktuálních problémů.   


Data v kontextu
klimatické změny

Data v kontextu
pandemie


Aplikace

Raději prezentuješ barvité výstupy? Opovrhuješ analogovou formou? Nedělá ti problém názorná vizualizace a prezentace problematiky? Máš jasnou vizi pro tematickou aplikaci a víš co je pro to nutné udělat? Pak je tu jedinečná příležitost ukázat co v tobě je. Můžeš se zaměřit na tvorbu online/interaktivní aplikace s dalekým dosahem, která bude efektivně šířit povědomí o tvém nápadu! Nebo máš raději osobní přístup? Vytvoř edukační program a vzdělávej ostatní. Nejdůležitější bude originální pojetí, využitelnost a prezentace tematické oblasti.


Aplikace řešení v oblasti
klimatické změny

Aplikace řešení v oblasti
boje s pandemií a jejího předcházení


Čím se můžete na Idea Sprintu zabývat?

  • Podnikatelský projekt zaměřený na oblast reakce na pandemii a klimatické změny

  • Otevřené datové sady a jejich přímé aplikace v mapách, datových vizualizacích nebo infografikách

  • Interaktivní aplikace pro prezentaci aktuálních faktů a rizik z oblasti klimatické změny nebo pandemie

  • Edukační program nebo nástroj praktický využitelný k osvětě o klimatu nebo pandemii

  • … a nebo něčím kompletně jiným 🙂

Kdy a kde?

Termín: pátek 7 .5. 2021


ČAS: 8:00 – 22:00


místo: online – Gather Town*

*jen pro účastníky akce

 


Registruj se

Registrovat se můžete do 5. 5. 2021 – 23:59

Kritéria hodnocení

Základní zadání: konkrétní inovace týkající se zpracování problematiky klimatické změny nebo pandemie

Inovace: myšlenka, originalita, inovativnost řešení

Tým: projektový tým, interdisciplinarita/multioborovost

Business: business potenciál, realizovatelnost a životaschopnost projektu

Zpracování: technická stránka projektu – kvalita zpracování

Prezentace: samotná forma prodeje vlastního nápadu skrz prezentaci před porotou

Kontakt

Jakub Koníček
jakub.konicek@upol.cz
Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci